PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 

     
     ประชานิมิตพิทยานุกูล  ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

   ข้อมูลนักเรียน
      คำนำหน้า   ชื่อ นามสกุล
      เลขประจำตัวประชาชน
      วัน เดือน ปี เกิด วันที่   เดือน   พ.ศ. (เช่น 2535)
      เบอร์โทรศัพท์ (เช่น 0981138843)    ระดับชั้นที่ต้องการเข้าศึกษา  
      โรงเรียนเดิม (เช่น โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล)

  ข้อมูลผู้ปกครอง (กรอกชื่อบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้)
       คำนำหน้า   ชื่อ นามสกุล
       เกี่ยวข้องเป็น  เบอร์โทรศัพท์ (เช่น 0981138843)
      
      [ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว]

      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com