PCN school

Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document
 
   
   
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประดิษฐ์ปืนฉีดน้ำแรงดันโดยไม่ใช้ไฟฟ้า     ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร 26 มี.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 63  
      นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562     รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  
      บุกบ้าน     สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 45/2562 - สพฐ.ห่วงใยอาหารกลางวันนักเรียน ผู้บริหารนำคณะลงพื้นที่ดูแลใกล้ชิด  
      แกงหน่อไม้     สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 46/2562 - รมต.ศธ.หารือสำนักงบจ่ายเงินค้างครูธุรการนักการภารโรงสำเร็จ  
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด OBEC TV
 
 
       
14 เมษายน 2563 - ชาวศธ.ได้เฮ พิษโควิด-19 งดส่งหุ้น/เงินต้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
แหล่งที่มา :   คม ชัด ลึก
14 เมษายน 2563 - สุวิทย์ มอบนโยบาย กกอ.ชุดใหม่ เน้นพลิกโฉมอุดมศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
แหล่งที่มา :   มติชนออนไลน์
     
   
   
   
   
     
  28 มิถุนายน 2563 - ร้อง รมว.ศึกษาฯ ขอให้ขยายเวลารับสมัคร ครูผู้ช่วย-กศจ.ทั่วประเทศ
แหล่งที่มา :  คม ชัด ลึก
  11 เมษายน 2563 - วอนสงกรานต์ รักกันต้องทิ้งระยะห่าง พบติดเชื้อในครอบครัวพุ่ง
แหล่งที่มา :   ไทยโพสต์
10 เมษายน 2563 - ศธ.จัดสถานที่ กักตัวเด็ก AFS เฝ้าระวังโควิด-19
แหล่งที่มา :   ไทยโพสต์
 
     
       
[ดูข่าวทั้งหมด]         
 
 
  1. เด็กหญิงอริสรา ทนทอง นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
2. นางสาวชนากาญ โมคศิริ ได้รับรางวัล นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
3. เด็กหญิงสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
4. เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
1. คุณครูณัฐฏฺิมา ศรีพรหมษา ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คุณครูอุมาพร แข่งขัน ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คุณครูนิยม ศรีนุกูล ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
4. คุณครูสุรศักดิ์ พลไทสงค์ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
   
   
   
 
        ด้านความประพฤติ


             
             นายธวัชชัย
             สิงห์บัวขาว
             ชั้น ม.5/1
 
        ด้านความประพฤติ


             
             นางสาวพัชริดา
             กาเผือก
             ชั้น ม.5/1
 
             ทำดีมีรอยยิ้ม


             
             นางสาวกาญจนา
             คำเจริญ
             ชั้น ม.6/1
 
             ทำดีมีรอยยิ้ม


             
             นางสาวจิตรดา
             น้อยทุม
             ชั้น ม.6/1
 
ดูทั้งหมด                                                                                                                                                                                    ดูทั้งหมด
 
 
  1. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล แนะแนวศึกษาต่อ
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ


1. โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตัวแทนสหวิทยาเขตศรีพรเจริญ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
2. การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
3. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2562
4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนและการเลือกตั้งสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 
   
   
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        - - - - - - - - -      - - - -   - -  -- - - -        - - - - - - - - -      - - - -   - -  -
|   ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2563    |   ฉบับที่  2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   |    ฉบับที่  3 ประจำเดือน มีนาคม 2563   |  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       
   
1 ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูดาวน์โหลดไปใช้ได้
   
2 ติวฟรี ดอทคอม
ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้
 
   
3 ทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์การศึกษา รวมข่าวการศึกษา ข่าว admission กิจกรรม ธรรมะ สาระความรู้ ข้อสอบ โครงงาน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เกมส์ ข่าวสาร สำหรับครู นักเรียน
 
   
4 DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [version เดิม]
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ
 
   
5 DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
 
       
Untitled Document
 
การเลี้ยงปลาน้ำจืด     ทำงานอย่างไรให้ Happy     เคล็ดลับเรียนเก่ง     พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)     ผักสวนครัวเงินล้าน     ศรีปราชญ์(ฉบับการ์ตูน)     พระสุธน-มโนราห์(ฉบับการ์ตูน)     พระนเรศวรมหาราช(ฉบับการ์ตูน)
 
 
นางสิบสอง(ฉบับการ์ตูน)    easy ShetchUP8 2nd edition     Illustrator CC     คู่มือสร้างเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshops     Dreamweaver CS6 Profesional Guide ฉบับสทบูรณ์     Quick Math สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย     100 วิทยาศาสตร์น่ารู้     เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะน่ารู้
 
ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปี DINOSAUR    80 วันรอบโลก     อาหารเจเพื่อสุขภาพ     ลดทุกริ้วรอยด้วยธรรมชาติบำบัด
 
[ ดูหนังสือทั้งหมด ][ คู่มือการใช้ ]
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  สิงหาคม
19
สิงหาคม
2562

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9.00 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ผู้บันทึกข้อมูล
21
สิงหาคม
2562

รับการประเมินจากคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
09.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ผู้บันทึกข้อมูล
26
สิงหาคม
2562

รับการประเมินกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
09.00 น.    นางภานุมาศ  พิมโยธา  ผู้บันทึกข้อมูล
     
มกราคม
กรกฎาคม  
   
กุมภาพันธ์
สิงหาคม  
   
มีนาคม
กันยายน  
   
เมษายน
ตุลาคม  
   
พฤษภาคม
พฤศจิกายน  
   
มิถุนายน
ธันวาคม  
   
[ปฏิทินทั้งหมดคลิกที่นี่]
 
             
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com