PCN school
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
   
   
      สื่อนวัตกรรมอุปกรณ์เก็บลูกปิงปองสำหรับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส     ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร 26 มี.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 63  
      นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประดิษฐ์ปืนฉีดน้ำแรงดันโดยไม่ใช้ไฟฟ้า     รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  
      นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562     สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 45/2562 - สพฐ.ห่วงใยอาหารกลางวันนักเรียน ผู้บริหารนำคณะลงพื้นที่ดูแลใกล้ชิด  
      บุกบ้าน     สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 46/2562 - รมต.ศธ.หารือสำนักงบจ่ายเงินค้างครูธุรการนักการภารโรงสำเร็จ  
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด OBEC TV
 
 
 
  1. เด็กหญิงอริสรา ทนทอง นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
2. นางสาวชนากาญ โมคศิริ ได้รับรางวัล นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
3. เด็กหญิงสุกัญญา นันตะไชย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
4. เด็กชายสิทธิชัย วงค์ศรีชา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2562
1. รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2562
2. คุณครูณัฐฏฺิมา ศรีพรหมษา ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คุณครูอุมาพร แข่งขัน ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ ระดับ เยาวชน งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. คุณครูนิยม ศรีนุกูล ได้รับรางวัล ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 4
 
   
   
   
 
        ด้านความประพฤติ


             
             นายธวัชชัย
             สิงห์บัวขาว
             ชั้น ม.5/1
 
        ด้านความประพฤติ


             
             นางสาวพัชริดา
             กาเผือก
             ชั้น ม.5/1
 
             ทำดีมีรอยยิ้ม


             
             นางสาวกาญจนา
             คำเจริญ
             ชั้น ม.6/1
 
             ทำดีมีรอยยิ้ม


             
             นางสาวจิตรดา
             น้อยทุม
             ชั้น ม.6/1
 
ดูทั้งหมด                                                                                                                                                                                    ดูทั้งหมด
 
 
  1. โรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาล แนะแนวศึกษาต่อ
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ


1. อบรม การเงินพัสดุ ,การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา
 
   
   
   
       
   
1 ห้องเรียน DLIT
คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)ใช้ประกอบการสอนในห้องเรียน และสื่อการสอนประเภทต่างๆ ที่ครูดาวน์โหลดไปใช้ได้
   
2 ติวฟรี ดอทคอม
ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้
 
   
3 ทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์การศึกษา รวมข่าวการศึกษา ข่าว admission กิจกรรม ธรรมะ สาระความรู้ ข้อสอบ โครงงาน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เกมส์ ข่าวสาร สำหรับครู นักเรียน
 
   
4 DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [version เดิม]
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติ
 
   
5 DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
 
       
Untitled Document
 
การเลี้ยงปลาน้ำจืด     ทำงานอย่างไรให้ Happy     เคล็ดลับเรียนเก่ง     พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)     ผักสวนครัวเงินล้าน     ศรีปราชญ์(ฉบับการ์ตูน)     พระสุธน-มโนราห์(ฉบับการ์ตูน)     พระนเรศวรมหาราช(ฉบับการ์ตูน)
 
 
นางสิบสอง(ฉบับการ์ตูน)    easy ShetchUP8 2nd edition     Illustrator CC     คู่มือสร้างเว็บไซต์ และ mobile web ด้วย Joomla ฉบับ Basic & Workshops     Dreamweaver CS6 Profesional Guide ฉบับสทบูรณ์     Quick Math สรุปคณิตศาสตร์ ม.ปลาย     100 วิทยาศาสตร์น่ารู้     เอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะน่ารู้
 
ไดโนเสาร์ สัตว์โลกล้านปี DINOSAUR    80 วันรอบโลก     อาหารเจเพื่อสุขภาพ     ลดทุกริ้วรอยด้วยธรรมชาติบำบัด
 
[ ดูหนังสือทั้งหมด ][ คู่มือการใช้ ]
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กรกฎาคม
1
กรกฎาคม
2563

เปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
08.00 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ผู้บันทึกข้อมูล
     
มกราคม
กรกฎาคม  
   
กุมภาพันธ์
สิงหาคม  
   
มีนาคม
กันยายน  
   
เมษายน
ตุลาคม  
   
พฤษภาคม
พฤศจิกายน  
   
มิถุนายน
ธันวาคม  
   
[ปฏิทินทั้งหมดคลิกที่นี่]
 
             
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com