PCN school


 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

นายอมรเทพ  วิภาวิน  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
0616421662    0616421662    prachanimitspm21@gmail.com

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์
การศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) วิชาเอกหลักสูตรและการสอน

ประวัติการทำงาน
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนภูทอกวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาทราย อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com