PCN school


 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

นางภานุมาศ  พิมโยธา  ตำแหน่งครู วิทยฐานะไม่มีวิทยฐานะ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ
ครูเวรประจำวันพุธ  ครูเที่ปรึกษา ม.2/1
0872146110      

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์

ประวัติการทำงาน
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com