PCN school

 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

นายเจษฎา  หอมสมบัติ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะไม่มีวิทยฐานะ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
ครูเวรประจำวันอังคาร  ครูเที่ปรึกษา ม.1/1
0956115465    0956115465   

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

ประวัติการทำงาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา51 อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com