PCN school
 
 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

นางณัฐฏิมา  ศรีพรหมษา  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบุคคล
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี  ครูเที่ปรึกษา ม.4/1
0813803713 , 0819650703    nuttima    Nuttima0314@ Gmail.com

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) วิชาเอกสุขศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) วิชาเอกการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน
โรงเรียนบ้านโพนไฮ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

บทเรียนออนไลน์
  ค 33101  [คณิตศาสตร์พื้นฐาน]  วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com