PCN school
 
 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

นายนิยม  ศรีนุกูล  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ครูเวรประจำวันอังคาร  ครูเที่ปรึกษา ม.6/1
0909194725    0909194725   

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.) วิชาเอกพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการทำงาน
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

บทเรียนออนไลน์
 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com