PCN school
 
 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

นางสาวอุมาพร  แข่งขัน  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานงบประมาณ
ครูเวรประจำวันศุกร์  ครูเที่ปรึกษา ม.5/1
0814068385    0814068385   

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์

ประวัติการทำงาน
โรงเรียนวัดใต้(ราษฎรนิรมิต) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

บทเรียนออนไลน์
  ว33244  [ชีววิทยา]  วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com