PCN school
 
 

ข้อมูลบุคลากร
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ
ครูเวรประจำวันพุธ  ครูเที่ปรึกษา ม.1/1
0932978587    thaisurvey   

 
  ประวัติทางการศึกษา
การศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศษ.บ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์
การศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงาน
ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2554-2557
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

บทเรียนออนไลน์
 
   
   
   
   
   
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com