PRACHANIMITPITTAYANUKUL
        รายละเอียดข้อมูลการทำความดี
     นายธวัชชัย   สิงห์บัวขาว   รหัสประจำตัว  2155  ชั้น ม.5/1
 

ความดีที่ ความดีที่ได้กระทำ วัน เดือน ปี คะแนน
36 ร่วมกิจกรรมสำคัญที่ชุมชนจัดขึ้น หรือโรงเรียนจัดขึ้น
[เป็นตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ]
17 สิงหาคม 2562 20
  หน้า  1    มีคะแนนความดีทั้งสิ้น   20   คะแนน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com