PRACHANIMITPITTAYANUKUL
        รายละเอียดข้อมูลการทำความดี
     นางสาวอรปรียา  โคตรรักษา   รหัสประจำตัว  2315  ชั้น ม.5/1
 

ความดีที่ ความดีที่ได้กระทำ วัน เดือน ปี คะแนน
63 เป็นคณะกรรมการนักเรียน
[กรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566]
16 พฤษภาคม 2566 40
  หน้า  1    มีคะแนนความดีทั้งสิ้น   40   คะแนน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com