PCN school

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เลือกข้อมูล   วันที่ เดือน  
--ไม่มีนักเรียนคนใดเกิดในวันนี้--
นักเรียนที่เกิดในเดือน กรกฎาคม ประกอบด้วย
  นายเกรียงไกร  แหวนแก้ว
  เกิดวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายเอราวัณ  ปัตติ
  เกิดวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.6/1
  นายณัฐกิตต์  ลือพัฒนกุล
  เกิดวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.5/1
  นายราชันย์  ขุนตรง
  เกิดวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นายศิรวิทย์  ชมมี
  เกิดวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.4/1
  นางสาวปุญญารีย์  บุตรแก่นทราย
  เกิดวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.4/1
  เด็กชายพิชัยยุทธ  ติยะบุตร
  เกิดวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ จบการศึกษา 
  นางสาวนิตยา  ยนต์ทองหลาง
  เกิดวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.4/1
  นางสาวปารณีย์  ฟากวิลัย
  เกิดวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.4/1
  เด็กหญิงณัชชา  คุณแสนใส
  เกิดวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กหญิงพัชณีภรณ์  โคตรภักดี
  เกิดวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/1
  เด็กหญิงชนัษฐา  พันธ์เลิศ
  เกิดวันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.3/2
  เด็กชายจิรานุวัฒน์  พิมมะศร๊
  เกิดวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/1
  เด็กชายธนกร  อุคำพันธ์
  เกิดวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/1
  เด็กหญิงวรรณศิริ  วงษ์ศรีแก้ว
  เกิดวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.2/2
  นายกิตติศักดิ์  อุปชัย
  เกิดวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546
  โทรศัพท์ 
  E-mail ผู้ปกครอง  
  E-mail นักเรียน  
  สถานะ กำลังศึกษาอยู่ ม.5/1
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com