PCN school
 
 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150


ทำเนียบผู้บริหาร

 
      1. นายประยูร ยวนยี ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2534-2535

2. นายชูศักดิ์ พงษ์พัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2535-2536

3. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2537-2546

4. นายบุญถม สิมมาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2546-2548

5. นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2548-2555

6. นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2555-2558

7. นายอมรเทพ วิภาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2559-2563

8. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

 
       
       
       
       
       
         
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com