PCN school
 
 

ข้อมูลสถานศึกษา
ประชานิมิตพิทยานุกูล   ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150


คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
      1. นายศุภชาติ ดีแกง ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ลุนบุตร ผู้แทนผู้ปกครอง
3. จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ ผู้แทนครู
4. นายสำราญ ทองห่อ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายสุนทร พลวงค์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นายพรพิชิต วงษ์วิราช ผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายสีสวาท แก่นท้าว ผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายคำตัน วรรณชู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
 
       
       
       
       
       
         
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com