ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาดประจำปี 2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย นำนักเรียนแสดงในพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2562 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงครามวัดภูมิบาล - วัดท่าเริงเปลือย เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  | read more
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ร.ด.จิตอาสา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  | read more
  การประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมการประชุมสัมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  | read more
  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปี 2562
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ศูนย์ฝึกโรงเรียนพรเจริญวิทยา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 29
วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  | read more
  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพื่อมอบนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  | read more