การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ ดูรูปทั้งหมด ]
นายวัษพล โยโพธิ์ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  | read more
  การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา[ ดูรูปทั้งหมด ]
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน การประชุมสัมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง การบริหารจัดการมัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 3 ถึง 6 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  | read more
  ร่วมต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยนายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและแปรรูปการผลิต (ยางพารา) การเพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสด(โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563  | read more
  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563[ ดูรูปทั้งหมด ]
นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านสิ่งแวดล้อมสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านทรายทอง ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  | read more