โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่[ ดูรูปทั้งหมด ]
โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ โดยมีนายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น[ ดูรูปทั้งหมด ]
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเพื่อหางบประมาณจัดทำห้องเรียน ไฮบริด[ ดูรูปทั้งหมด ]
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเพื่อหางบประมาณจัดทำห้องเรียน ไฮบริด เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและให้บริการชุมชน โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 108 รูป[ ดูรูปทั้งหมด ]
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 108 รูป เนื่องในวันสถาปนา30ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]