PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
26
พฤษภาคม
2566
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566
จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  
 
 
25
พฤษภาคม
2566
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล รับการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยนายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
 
1
กรกฎาคม
2565
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมกับสถานศึกษาในตำบลท่าสะอาด ท่ากกต้อง หนองหิ้ง ร่วมจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยมีนายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน
จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  
 
 
28
มิถุนายน
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ.
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยนายสุวัฒน์ อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประสิทธิ์ มายูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานวิชาการ นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ของ สพฐ. ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยมี ดร.กุลชาติ ชลเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธาน
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
 
23
มิถุนายน
2565
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีท่านผู้อำนวยการสุวัฒน์ อินทวงศ์ เป็นประธานในพิธี
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
 
15
มิถุนายน
2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล โดยท่านผู้อำนวยการสุวัฒน์ อินทวงศ์ พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลท่าสะอาด นายพรพิชิต วงษ์วิราช เป็นประธานในพิธีเปิด
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
 
7
มิถุนายน
2565
รับทุนนักเรียนเรียนดี จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ปีการศึกษา 2565
เด็กหญิงผกาวรรณ ต้นกัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนางสาวพรทิพย์ เสนเพ็ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับทุนนักเรียนเรียนดี จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการกาชาดช่วยน้อง สานฝันการศึกษา
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
 
6
มิถุนายน
2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565
ปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายศุภชาติ ดีแกง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
 
20
พฤษภาคม
2565
ประชุมผู้ปกครออง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2565
ประชุมผู้ปกครออง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศุภชาติ ดีแกง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
นายนิยม ศรีนุกูล  
 
 
2
พฤศจิกายน
2564
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
 
1
พฤศจิกายน
2564
เปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ดำเนินการเปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
นายสุรศักดิ์ จันทรุณ  
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com