PRACHANIMITPITTAYANUKUL
 
ปีการศึกษา 2565 เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  พฤษภาคม
 
  20 พฤษภาคม
2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565
8.30 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กรกฎาคม
 
  1 กรกฎาคม
2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ
8.30 น.    จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  สิงหาคม
 
  10 สิงหาคม
2565

รับการประเมินเพื่อรับรางวัล IQA AWARD จากสพม.บึงกาฬ
8.30 น.    นายประสิทธิ์  มายูร ผู้บันทึกข้อมูล
 
  13 สิงหาคม
2565

กิจกรรมสถาปณา 30 ปี โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
8.30 น.    นายนิยม  ศรีนุกูล ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กันยายน
 
  15 กันยายน
2565

รับการประเมิน OIT online โครงการโรงเรียนสุจริต
9.00 น.    นายฉัตรชัย  สุจริต ผู้บันทึกข้อมูล
 
  28 กันยายน
2565

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 25-30 กันยายน พ.ศ.2565
9.00 น.    นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  9 กันยายน
2565

โครงการเปิดโลกวิชาการ
8.30 น.    นางสาวอุมาพร  แข่งขัน ผู้บันทึกข้อมูล
 
 
 ปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน  กุมภาพันธ์
 
  12 กุมภาพันธ์
2566

สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8.30 น.    นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์ ผู้บันทึกข้อมูล
 
  25 กุมภาพันธ์
2566

สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
8.30 น.    นางสาวอมรรัตน์  ศรีภิรมย์ ผู้บันทึกข้อมูล
 
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com