PRACHANIMITPITTAYANUKUL
Untitled Document
[คำสั่ง]    [โปรแกรมการแข่งขัน]    [ระเบียบการแข่งขัน]    [กำหนดการพิธีเปิด]

ลำดับที่ โรงเรียน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญรางวัลรวม
1 ศรีวิไลวิทยา 0 0 0 0
2 พรเจริญวิทยา 0 0 0 0
3 หนองหัวช้างวิทยา 0 1 0 1
4 ศรีสำราญวิทยาคม 0 0 0 0
5 ภูทอกวิทยา 0 0 0 0
6 ประชานิมิตพิทยานุกูล 0 0 0 0

ลำดับที่ รายการ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1 ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
2 ฟุตบอลหญิง
3 ฟุตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
4 ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
5 ฟุตซอลหญิง
6 ฟุตซอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนต้น
8 บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
9 บาสเกตบอลชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
10 บาสเกตบอลหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
11 เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น
12 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น
13 เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น
14 เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น
15 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น
16 เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
17 เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 เทเบิลเทนนิสชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 เทเบิลเทนนิสหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย
20 เทเบิลเทนนิสคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
21 แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
22 แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
23 แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
24 แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
25 แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
26 แบดมินตันชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
27 แบดมินตันหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
28 แบดมินตันชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
29 แบดมินตันหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
30 แบดมินตันคู่ผสมมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
31 วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
32 วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
33 วอลเลย์บอลชายหาดทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
35 วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
36 วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
37 วอลเลย์บอลทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
38 วอลเลย์บอลทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
39 เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
40 เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
41 เปตองทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
42 เปตองทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
43 เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนต้น
44 เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
45 เซปักตะกร้อทีมชายมัธยมศึกษาตอนปลาย
46 เซปักตะกร้อทีมหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย
47 เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
48 เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
49 เปตองชายเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
50 เปตองหญิงเดี่ยวมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล
51 เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล
52 เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนต้น ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
53 เปตองชายคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย หนองหัวช้างวิทยา ยังไม่มีข้อมูล
54 เปตองหญิงคู่มัธยมศึกษาตอนปลาย ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
        จำนวนรายการกีฬาทั้งหมด  54    รายการ
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.บึงกาฬ   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com