ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]
  แนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  | [ดูรายละเอียด] [ดูทั้งหมด]