PCN school

Untitled Document
  สถาบัน 'มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี'  
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
1 นายอมรเทพ วิภาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียน  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
3 นายฉัตรชัย สุจริต ครู  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
4 นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา ครู  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
7 นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครู  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
10 นางภานุมาศ พิมโยธา ครู  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
12 นายศิวาวุธ วิเวก ครูอัตราจ้าง  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
13 นายณัฐพงษ์ เมืองแทน ครูอัตราจ้าง  [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
        จำนวนบุคลากรทั้งหมด  7    คน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com