PCN school

Untitled Document
  วิทยฐานะ 'ครูชำนาญการพิเศษ'  
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
3 นายฉัตรชัย สุจริต ครู  [ครูชำนาญการพิเศษ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
4 นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา ครู  [ครูชำนาญการพิเศษ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
5 นายสุทธิชัย โคตาแสง ครู  [ครูชำนาญการพิเศษ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
6 นายนิยม ศรีนุกูล ครู  [ครูชำนาญการพิเศษ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
7 นางสาวอุมาพร แข่งขัน ครู  [ครูชำนาญการพิเศษ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
        จำนวนบุคลากรทั้งหมด  5    คน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com