PCN school

Untitled Document
  วิทยฐานะ 'ไม่มีวิทยฐานะ'  
ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
8 นางสาวนิภาพร แก่นท้าว ครู  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
10 นางภานุมาศ พิมโยธา ครู  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
11 นางสาวอมรรัตน์ ศรีภิรมย์ ครู  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
12 นายศิวาวุธ วิเวก ครูอัตราจ้าง  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
13 นายณัฐพงษ์ เมืองแทน ครูอัตราจ้าง  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
14 นายสุรศักดิ์ จันทรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
15 นายบัวพันธ์ อัตพิมพ์ ลูกจ้างประจำ  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
16 นายเจษฎา หอมสมบัติ ครู  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
17 นายสุรศักดิ์ พลไทสงค์ ครู  [ไม่มีวิทยฐานะ] คลิกดูรายละเอียดเพิ่ม
        จำนวนบุคลากรทั้งหมด  9    คน
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com