PCN school

Untitled Document
วันที่ 27 กันยายน 2563
 
ชั้น นักเรียนหญิง นักเรียนชาย รวม
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 9 8 17
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 8 10 18
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 9 11 20
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 11 12 23
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 14 7 21
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 14 8 22
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 12 6 18
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 12 13 25
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 14 16 30
รวม 103 91 194
      web link   ติดต่อโรงเรียน  
      ติวฟรีดอทคอม | ทรูปลูกปัญญา   โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
      DLTV | DLIT | สทศ | สมศ | สพม.21   14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150  
        Phone : (042)021090  
      visitor counter   Email : prachanimitspm21@gmail.com  
        Website : http://www.prachanimit.com