PRACHANIMITPITTAYANUKUL
   
PRACHANIMITPITTAYANUKUL PRACHANIMITPITTAYANUKUL
ปีการศึกษา  เลือกปีการศึกษาเพื่อแสดง 
  1
5
พฤศจิกายน
2564
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  2
16
ตุลาคม
2564
รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเอกเคมี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วิชาเอกอุตสาหกรรม
นายฉัตรชัย สุจริต  
 
  3
2
กันยายน
2565
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019
ปีการศึกษา 2564 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019
นางสาวอุมาพร แข่งขัน  
 
  4
15
พฤษภาคม
2565
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2565 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นายประสิทธิ์ มายูร  
 
  5
14
กันยายน
2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
  6
14
กันยายน
2563
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปีการศึกษา 2563 [ดูรายละเอียด]    [กลับหน้าแรก]
ประกาศโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางณัฐฏิมา ศรีพรหมษา  
 
 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
   
  นายประสิทธิ์  มายูร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน